BULATS

BULATS

BULATS HAZIRLIK

 

BULATS ( The Business Language Testing Service ) Sınav Hazırlık Eğitim Programları

The Business Language Testing Service (BULATS – İş İngilizcesi Test Servisi), ALTE –The Association of Language Testers in Europe tarafından onaylanmış ve kabul görmüş, iş dünyasında oldukça rağbet gören iş dilini ölçme sınavıdır. BULATS Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanmakta ve tüm dünyada uygulanmaktadır. Bu sınav işe alım, eğitim, terfi ve yerleştirme konularında hem işveren hem de çalışanlar açısından doğru kararlar verilmesine olanak sağlar. Sınav 4 farklı dilde uygulanmaktadır (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca). BULATS testleri, Cambridge ESOL (İngilizce) The Alliance Française (Fransızca) Goethe Institute (Almanca) ve Universidad de Salamanca (İspanyolca) tarafından aynı standartlar temel alınarak geliştirilmiş bir sınavdır.

BULATS’ın amacı aslında eğitimini iş İngilizcesi üzerine alan ya da kurumlarında iş İngilizcesi seviyeleri merak edilen personellerin seviyelerini ölçmek ve değerlendirmektir. BULATS hem işveren hem personel için kariyer ve gelişim amaçlı bir sınavdır.

Avrupa Lisan  Yabancı Dil Kursu‘nda BULATS Sınav Hazırlık Eğitimleri

Sınav sistemiyle paralel olarak BULATS hazırlık eğitimleri verilmektedir. BULATS  sınıflarına alınan ve zaten belirli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler taktik ağırlıklı bir sınav olan BULATS’da performansı artırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilirler. Eğitim sistemi, sınav sistemi ve stratejileri doğrultusunda uygulama içeriklidir ve Genel İngilizce eğitim çalışmalarını içermez. Derslerin tamamı yabancı eğitmenler tarafından yapılmaktadır.

BULATS sınavına yönelik eğitimler tüm öğrenciler için uygundur.

Eğitim Materyalleri

22

BULATS Sınav Hazırlık Programlarında eğitim materyali olarak Cambridge University yayınlarının Business Benchmark isimli kitabı kullanılmaktadır. Tüm eğitim materyalleri öğrencilerimize ücretsiz olarak sağlanmakta ve öğrencilerimizin gelişimi doğrultusunda ek kaynaklarla desteklenmektedir.

BULATS (The Business Language Testing Service);

Her yıl 130’dan fazla ülkede uygulanan BULATS Testini, diğer test ve sınavlardan ayıran en büyük özellik İŞ DÜNYASI’na hitap etmesidir. Dolayısyla BULATS, şirketlerde yoğunlukla kullanılır. BULATS ile şirketler çalışanlarının dil seviyelerini belli aralıklarla ölçebilir. Personellerinin dil gelişimlerini gözetim altında tutabilir. Departmanlara alınacak personel için gerekli olan seviye ölçme ve değerlendirme BULATS ile çözülebilir. Eğitim yatırımları BULATS testi sonuçlarına göre planlanabilir.

BULATS testleri, Cambridge ESOL (İngilizce) The Alliance Française (Fransızca) Goethe Institut (Almanca) ve Universidad de Salamanca (İspanyolca) tarafından aynı standartlar temel alınarak geliştirilmiş bir sınavdır. BULATS hem işveren hem personel için kariyer ve gelişim amaçlı bir sınavdır. BULATS’ın amacı aslında eğitimini yabancı bir dil(İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca) üzerinden alan ya da kurumlarında İş dünyasına yönelik yabancı dillerinin düzeyi merak edilen personellerin seviyelerini ölçmek ve değerlendirmektir.

BULATS Sınavına Kimler Katılabilir?

Bu testler, iş hayatında yabancı dil kullanan ve/veya iş amaçlı dil eğitimi alan çalışanlar ile öğrencilerin dil becerilerini test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Uluslararası kurumlarda çalışmak ve işi İngilizcesi seviyesini kanıtlamak isteyen kişiler bu sınava katılabilir. Özetle BULATS sınavının kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  1. Şirket çalışanlarının İngilizce yeteneklerini belirlemek.
  2. İş başvurusunda bulunan adayların yeteneklerini belirlemek.
  3. İş İngilizcesi alanında eğitim almak isteyen kişilerin uygun düzeylere yerleştirilmesi.
  4. Şirket içi verilen eğitimin verimliliğini belirlemek için kullanılır.

BULATS sertifikasını kabul eden kuruluşlar

Dünya genelinde birçok kurum ve kuruluş BULATS sertifikasını personellerinin iş İngilizcesi seviyesini belirlemek için kullanmaktadır.

 

BULATS Sınavına Başvuru;

Sınav ücretleri Cambridge ESOL acentası sınav merkezlerine göre değişmekle birlikte ortalama £40 civarındadır.

BULATS Sınavının Süresi;

  • Online Speaking test 15 dakika civarındadır
  • Online or paper-based Writing test 45 dakika civarındadır
  • Paper-based Standard test lasts 110 dakika civarındadır
  • Paper-based Speaking test en fazla 12 dakika sürmektedir

BULATS sınavının geçerlilik süresi;

BULATS sınavının herhangi bir geçerlilik süresi olmamakla birlikte tavsiye edilen süre  2 yıldır

BULATS Sınavında Geçerli , Yaygın Anlamda Kabul Gören Skorlar

BULATS sınavının sonuçları tamamen durum değerlendirmesi odaklı olup herhangi bir geçme notu yoktur. Sonuçlar 0-100 puan arası değerlendirmeye tabi tutulur. ALTE (Association of Language Testers in Europe) seviyeleri baz alınarak sonuçlandırılır.

23

BULATS Sınavının İçeriği;

BULATS sınavı Computer based ve Paper based olmak üzere iki ayrı formatta yapılır. Sınav, reading, listening, writing ve speaking olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bilgisayar destekli sınav, kâğıt üzerinde düzenlenen standart sınava göre çok daha kısa bir sürede (sınavdan hemen sonra) sonuç vermektedir. Standart BULATS testi, tüm dilbilgisinin test edilmesini kapsar.

Soruların zorluk derecesini verilen cevaplara göre ayarlayan bilgisayar destekli sınav 60-70 dakika civarında sürerken, kâğıt üzerinde yapılan sınav 110 dakika sürmektedir. Bu süreler içinde kişinin dinleme ve okuma becerileri ile kelime dağarcığı ve gramer bilgisi değerlendirilmektedir. BULATS Konuşma Testi, adayla birebir mülakat yapılarak konuşma yeteneğinin test edilmesidir. BULATS Yazılı Test, yazım yeteneğinin test edilmesidir.

BULATS sınavı 2 farklı formatta ve 4 ayrı modülde uygulanmaktadır.

1-) Standart BULATS Testi:

Standart BULATS testi dinleme bölümü (50 dakika), okuma-anlama ve dilbilgisi (60 dakika) olmak üzere toplam 110 dakika sürer. Tam anlamıyla sınav adayının seviyesini ölçer. Standart BULATS testi kapsamında yazma ve konuşma becerileri ölçülmez. Bunlar için ayrı sınav çeşitleri vardır. Standart BULATS testi  okuma, anlama ve dilbilgisi bölümü 2 ayrı bölümden oluşur. İlk bölüm 4 alt başlık ikinci bölüm 6 alt başlıktan oluşmaktadır.

24

2-) Computer Based BULATS Testi:

Computer based BULATS testi dinleme ile okuma ve dil bilgisi başlıkları altında hazırlanır. Bu sınavda yazma ve konuşma becerileri ölçülmez. Bunlar için ayrı sınav çeşitleri vardır. Bilgisayar tabanlı BULATS testi yaklaşık 60-75 dakika sürer.

Computer based BULATS testinde adayın sorulara verdiği cevaplara göre gelecek soruların seviyeleri ayarlanır. Bu anlamda aday eğer sorulara doğru cevap vererek devam ediliyorsa daha çok zorlayıcı sorular takip edecektir. Aday eğer yanlış cevap veriyorsa daha az zorlayıcı sorular ie karşılaşacaktır. Sınavın formatı aşağıdaki gibidir;

25

3-) BULATS Yazma Testi:

BULATS yazma testi computer based ve paper based olmak üzere iki ayrı formatta  hazırlanır ve iki bölümden oluşur.

a)       Paper Based Yazma Testi:

26