SAT

SAT

SAT HAZIRLIK

 

SAT, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları sınavdır. College Boardtarafından düzenlenen SAT testi iki bölümden oluşur ve 200 ile 800 puan aralığı olan bir puanlama sistemine sahiptir. Her biri 1 saat 15 dakika olan cebir, aritmetik ve geometri bilgilerinin test edildiği Math (Sayısal) bölümü ile okuma-anlama, gramer ve analitik değerlendirme bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlayan Verbal (Sözel) bölümlerinden oluşmaktadır.

Sınav ve kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SAT resmi sitesine http://www.sat.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Özel AVRUPA LİSAN Yabancı Dil Kursu‘nda SAT Sınavı Hazırlık Eğitimleri

Sınav sistemiyle paralel olarak SAT hazırlık eğitimleri 2 bölümden oluşmaktadır. (SAT 1 -Reasoning Test, SAT 2 Subject Tests) SAT sınıflarına alınan ve zaten belirli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler taktik ağırlıklı bir sınav olan SAT ’de performansı artırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilirler.

Eğitim sistemi, sınav sistemi ve stratejileri doğrultusunda uygulama içeriklidir ve genel İngilizce eğitim çalışmalarını içermez.

SAT sınavına yönelik eğitimler 5. veya 6. kur seviyesinde olan yani upper-intermediate ile advanced seviyesi ve üzerindeki öğrenciler için uygundur.

Eğitim Materyalleri

SAT Sınav Hazırlık Programlarında eğitim materyali olarak Kaplan Yayınlarının SAT Strategies, Practice and Review isimli kitabı  kullanılmaktadır.

105

SAT (Scholastic Aptitude Test);

SAT, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerikan üniversitelerinde  lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları sınavdır. College Boardtarafından düzenlenen SAT testi SAT 1 (Reasoning Test) ve SAT 2 (Subject Test) olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur.

SAT 1 “Reasoning Test”, 3 saat 45 dakika süren ve çoktan seçmeli bir testtir. Öğrencinin sayısal ve sözel yeteneğini ölçer. SAT 1, “Mathematics” (Matematik – Geometri), “Critical Reading” (İngilizce sözel/eleştirel

okuma), “Writing” (Kompozisyon) olmak üzere 3 bölümden oluşur. Her testin skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. Amerikan üniversitelerine başvurulurda SAT 1 sınavının 3 bölümünün de sonucu dikkate alınırken, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvurularında sadece “Mathematics” ve “Critical” Reading testlerinin sonuçları dikkate alınır, “Writing” bölümü skoru değerlendirmeye alınmaz.

SAT 2 “Subject Test” ise 1 saatlik bir testtir. Soruların çoğunluğu çoktan seçmelidir. Bu test, öğrencinin özel olarak bir akademik konu üzerindeki bilgisini ölçmeyi amaçlar. Test skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. SAT 2 testinin başlıca konuları İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Çİnce’dir. Pek çok Amerikan Üniversitesi SAT testlerinin en az birisini, daha prestijli üniversiteler her ikisini birden isteyebilirler. Türkiye üniversiteleri ise yabancı uyruklu öğrencileri kabul ederken SAT 2 sonucunu dikkate almazlar.

Yılda yedi kez ABD, Porto Riko ve ABD topraklarında ve altı kez deniz aşırı ülkelerde uygulanan bu sınav genellikle 2 ayda bir uygulanmakta olup sınavlara başvurular ve kayıt, ilgili ülkelerdeki başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden (http://sat.collegeboard.com/) yapılır. Sınavlara katılmada herhangi bir sınırlama yoktur.

Özetle SAT, lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş olan öğrencilerin orta öğretim boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hangi düzeyde kullanabildiklerini aynı zamanda akademik başarı için ihtiyaç duyulan eleştirel düşünmeyi ve analiz yeteneğini ölçen bir sınavdır.

SAT sınavına kimler katılabilir?

Genellikle lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş olan ya da 12. Sınıfta eğitim alan ve Amerikan üniversitelerinde eğitim hayatına devam etmek isteyen kişiler katılır. SAT sınavına Upper Intermediate seviyesinden sonra girilmesi tavsiye edilir.

 

SAT Sınavına Hangi Seviyede Hazırlanılmalıdır?

Upper Intermediate seviyesi uygun kabul edilmektedir. Bununla birlikte Özel AVRUPA LİSAN Yabancı Dil Kursu‘nda her seviyeden öğrenciler için çözüm sunmaktadır.

 

SAT Sınavında Süresi;

SAT 1 “Reasoning Test”, 3 saat 45 dakika sürer SAT 2 “Subject Test” ise 1 saatlik bir testtir.

SAT hangi kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir?

SAT sonuçları ile ancak ile ÖSYM’nin her yıl çıkardığı yabancı uyruklu öğrenci kılavuzunda yer alan üniversitelere ve Amerikan üniversitelerine başvuru yapılabilir.

SAT Sınavının Sonuçlarının Geçerlilik süresi;

SAT sonuç belgeleri Amerikan üniversitelerine başvuru sürecinde, üniversiteler arasında farklılıklar olmakla beraber genel olarak 5 yıl için geçerlidir. Türkiye üniversitelerine başvuran yabancı uyruklu öğrenciler için ise girilen sınavın geçerliliği 2 yıldır.

SAT sınavına başvuru;

SAT başvuruları http://sat.collegeboard.com/home adresinden online gerçekleştirilebilir.

SAT Sınavında Yaygın Anlamda Kabul Gören Skor;

SAT testinin her bir bölümü minimum 200 ve maksimum 800 puan ölçeğindedir. Ortalama skor 500 civarında olduğu için amaç ve üzerini hedeflemektir.

SAT Sınav Puanlama Sistemi;

SAT’ın her bölümü 200-800 arasında puan ölçeğine sahiptir ve çoktan seçmeli ve makale için iki yazma alt puanı vardır.