IELTS

IELTS

IELTS, British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir dil sınavıdır. Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumlarına giriş için ve Türkiye´de bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için bu sınav skoru kabul edilir. Bununla birlikte profesyonel organizasyonlar ve şirketler bu test sonuçlarını İngilizce bilgisinin bir göstergesi olarak kabul etmekte performans değerlendirme raporlarında, işe alımlarda ya da terfilerde bu sonuca göre değerlendirmeler yapmaktadırlar.

İngilizce yeterlilik göstergesi olarak en çok kabul gören testlerden biridir. IELTS, İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. 100’ün üzerinde ülkede 6000’in üzerinde eğitim kurumu, IELTS, adayların dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sınav 4 temel bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) oluşur. Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavıdır.

Kağıt üzerinde (Paper based) yapılan IELTS sınavı dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere 4 bölümden oluşur. Test Akademik ve Genel İngilizce olarak iki farklı şekilde uygulanır. General Training, göçmenlik başvurularında kullanılmakta Akademik ise eğitim alanında yapılan başvurularda tercih edilmektedir. Dinleme ve konuşma modülleri her iki sınav şekli için aynı uygulanırken okuma ve yazma modülleri farklı formatlarda uygulanır. Adaylar 1`den 9`a kadar olan bir puanlama sistemiyle değerlendirilirler. Geçerliliği 2 yıl olan bu sınavda istenilen puan başvurulan yere göre farklılık göstermektedir.

Özel GÖRKEM Yabancı Dil Kursu‘nda IELTS Sınavı Hazırlık Eğitimleri

Sınav sistemiyle paralel olarak IELTS hazırlık eğitimleri 4 bölümden oluşmaktadır. (Listening, Speaking, Reading, Writing) IELTS sınıflarına alınan ve zaten belirli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler taktik ağırlıklı bir sınav olan IELTS’de performansı artırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilirler.

Eğitim sistemi, sınav sistemi ve stratejileri doğrultusunda uygulama içeriklidir ve genel İngilizce eğitim çalışmalarını içermez.

IELTS sınavına yönelik eğitimler 5. veya 6. kur seviyesinde olan yani upper-intermediate ve advanced  seviyesi ve üzerindeki öğrenciler için uygundur.

Eğitim Materyalleri

IELTS Sınav Hazırlık Programlarında eğitim materyali olarak Cambridge University yayınlarının IELTS isimli kitapları kullanılmaktadır.

10

IELTS Sınavına Kimler Katılabilir ?

IELTS sınavına İngilizce seviyesi ileri düzeye ulaşmış herkes katılabilir.

IELTS, öncelikle  üniversitelerine yabancı dilde devam edecek, yurt dışında eğitim alacak, yüksek lisans yapacak ve master programlarına katılacak öğrenciler tarafından tercih edilmekle beraber iş dünyasında da işe giriş , statü-maaş artışı ve  performans değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaş, Millet ve cinsiyet ayrımı

olmamakla birlikte bu sınavda geçme veya kalma kavramı olmadığı için İngilizce seviyesi düşük olunsa bile katılabilinmektedir.

IELTS Sınavına Başvuru;

IELTS Sınavı ielts.org sitesinde belirlenen sınav merkezlerinde yine ielts.org daha önce adresinde ilan edilen tarihlerde iki oturum olarak uygulanır. Başvuruların online gerçekleştirebilmesi için sınav ücretinin bankaya ödenmesi gerekmektedir.

IELTS Online başvuru formunda sınav tarihi seçip, istenen kişisel bilgilerinizi doldurulduktan sonra sınav başvurusu ve sınava ilişkin tüm iletişim e-mail yoluyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla başvurular tamamlanmadan, e-mail adresinin doğruluğu bir kez daha kontrol edilmelidir.

IELTS Sınavına Hangi Seviyede Hazırlanılmalıdır ?

Bu programa katılmak isteyen öğrencilerin seviyesi yapacağımız seviye tespit sınavından en az upper intermediate çıkmalıdır. Bununla birlikte Özel GÖRKEM Yabancı Dil Kursu‘nda  her seviyeden öğrenciler için çözüm sunulmaktadır.

IELTS Sınavında Yaygın Anlamda Kabul Gören Skorlar

Adaylar 1`den 9`a kadar olan bir puanlama sistemiyle değerlendirilirler. Testin Listening, Reading, Writing and Speaking bölümleri için ayrı ayrı 0 ile 9 puan arasında bir puanlama yapılır. IELTS ‘e  göre her puanlama grubu farklı bir  İngilizce yeterlilik düzeyine karşılık gelir.

Kabul gören skor başvuru yapılacak kurum ve kuruluşlara göre değişmekler birlikte genel anlamda 5,5 -7 arasını kapsamaktadır

IELTS Sınavının İçeriği;

IELTS sınavı reading, listening, writing ve speaking olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Listening bölümü:

Diyaloglardan oluşan 30 dakikalık bir bölümdür. Dört ayrı bölümden oluşur ve her bölümden önce katılımcılara farklı diyaloglar dinletilir ve bunun ardından sınavda yer alan sorulara incelemeleri için süre verilir.

11

15

Writing bölümü:

Toplam iki test’den oluşup 60 dakika sürmektedir. Testte bir tablonun yorumlanması ya da seçilen bir başlıkta kompozisyon yazılması istenmektedir. Yazılarda dikkat edilen özellikler konuların açıklayıcı ve iyi bir şekilde desteklenmiş olmalarıdır.

16

Speaking bölümü bire bir mülakat şeklinde yapılmaktadır. Speaking bölümünün toplam süresi 11/14 dk arasında olup  ayrı bir oturum şeklinde yapılmaktadır. Birinci bölümde aday kendisine sorulan günlük sorulara cevap verirken ikinci bölümde ise adaydan belirli bir konu hakkında konuşması istenir. Daha sonra da aday, bu konu hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap verir. Speaking bölümü test merkezine bağlı olarak yazılı sınav öncesi veya sonrası yapılabilmektedir.

17