YDS

AVRUPA LİSAN YABANCI DİL KURSU
YDS ( YABANCI DİL SINAVI ) HAZIRLIK KURSU

Genel İngilizce seviye upper intermediate olan öğrenciler için ortalama 40 saatlik birebir özel ders ile sınava hazırlıyoruz. Hedef puan ve genel İngilizce seviyesine bağlı olarak ders saatlerinde artış yapılır.

Haftada en az 4 ders alınması zorunludur. Haftanın 2 günü günde 2 ders şeklinde program yapılır. Öğrenci isterse haftalık ders saatini artırabilir…

Programlarımız öğrenci ihtiyacına göre esnek zamanlı olmakla beraber hafta içi sabah, hafta içi akşam, hafta sonu sabah ve hafta sonu akşam gibi seanslarla eğitim hizmeti vermektedir. Bu eğitim programı alanında uzman öğretmen kadromuzca 40 ders saatinde tamamlanmaktadır. Derslerimiz haricinde 30 saat süren denemeler ve 42 ders saati süren quizlerle program tamamlanmaktadır.

KURS PROGRAMLARIMIZIN İÇERİĞİ

A. GENEL KONU TEKRARI ( 20 ders saati )

 1. TENSES (Zamanlar)
 2. ADJECTIVES AND ADVERBS (Sıfatlar ve Zarflar)
 3. MODALS (Kiplikler )
 4. PASSIVE VOICES (Etken-Edilgen Cümleler)
 5. ADVERBIAL CLAUSES (Zarf Cümlecikleri)
 6. CONDITIONALS ( Şart Cümlecikleri)
 7. NOUN CLAUSES (İsim Cümlecikleri)
 8. RELATIVE CLAUSES (Sıfat Cümlecikleri)
 9. GERUND AND INFINITIVE (İsim-fiil ve Mastar)

B. OKUMA ANLAMA VE SORU TİPLERİ ( 20 ders saati )

 1. VOCABULARY (Kelime Bilgisi)
 2.  GRAMMAR (Dilbilgisi)
 3. CLOSE TEEST (Paragraf içinde boşluk doldurma)
 4. SENTENCE COMPLETION (Cümle Tamamlama)
 5. TRANSLATIONS (İngilizce – Türkçe / Türkçe – İngilizce Çeviri)
 6. PARAGRAPH COMPLETION (Paragraf Tamamlama)
 7. SITUATIONAL EXPRESSION (Duruma uygun ifade)
 8. IRRELEVANT SENTENCE (Bütünlüğü Bozan Cümle)
 9. RESTATEMENT (Anlamca en yakın cümleyi bulma)
 10. DIALOGUE COMPLETION (Karşılıklı Konuşmaları Tamamlama)
 11. READING COMPREHENSION (Okuma Parçalarını Kavrama)

C. DENEME TESTLERİ (30 saat)

Toplam 10 tane deneme yapılmaktadır.

D. KONU TARAMA QUİZLERİ (42 ders saati)

Konuların işlenmesinden sonra çözülen ve çözümü yapılan 42 adet konu tarama quizi yapılmaktadır.

ÖYSM BAŞKANLIĞI BASIN DUYURUSU (4 Ocak 2013)

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sınav/yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS’ye katılmaları yararlarına olacaktır. Seviye Belirleme Sınavına (YDS) katılmaları gerekmektedir.