PROFİCİENCY

Proficiency

Avrupa Lisan Yabancı Dil Kursu bünyesinde, ülkemizde ve uluslararası eğitim dünyasında uygulanan sınavlarda yüksek puan almayı hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programları bulunmaktadır. Proficiency Sınavı Eğitim Programıda bunlardan biridir. Proficiency Sınavı Eğitim Programında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece o sınava yönelik eğitimlere odaklanılmaktadır. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzman eğitmenlerle birlikte geçmişten günümüze uygulanmış sınavların yakın takibinden gelen tecrübe ile hazırlanan, sınav mantığının en iyi şekilde öğrenciye aktarıldığı kaliteli ve geniş içerikli eğitim materyalleri kullanılarak verilmektedir.

 

Proficiency Sınavının İçeriği;

Proficiency (Yeterlik) sınavı, üniversitelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırladıkları yabancı dil seviye tespit sınavıdır. Dolayısıyla Proficiency, TOEFL gibi standardize edilmiş bir sınav olmadığı için her üniversite kendine göre format hazırlayarak o formata uygun bir yeterlik ölçüsü talep eder. Yapılması gereken, başvurulan üniversitenin Proficiency sınav örneklerini önceden edinip sınav öncesinde mümkün olduğu kadar çok deneme sınavı çözerek ilgili üniversitenin sınavına içerik ve yapı bakımından alışkanlık sağlamaktır.

 

Proficiency Sınavı için Gerekli Seviye;

Proficiency kursuna katılacak adayların orta seviye ya da orta seviyeye yakın olmaları gerekir. Bununla birlikte Avrupa Lisan Yabancı Dil Kursu‘nda her seviyeden öğrenciler için çözüm sunmaktadır.

Proficiency Sınavının Süresi;

Süre üniversitelerde uygulanan formata göre değişmektedir.

Proficiency Sınav Dönemleri;

Her üniversite için farklı tarihlerde yapılmasına rağmen Proficiency sınavı genellikle yaz sonunda eylül ayı içerisinde yapılmaktadır. Her üniversitenin kendi bünyesinde yapılan sınava başvurmak için öğrenciler okudukları okula başvurmalıdır.

Proficiency Sınav Puanlama Sistemi;

Her üniversitenin kendine özgü bir puanlama sistemi vardır

Proficiency sınavına kimler katılabilir?

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin, bölümlerinde okumaya başlamadan önce Proficiency sınavına girip, yeterli puan almaları gerekir. Proficiency kursuna katılacak adayların orta seviye ya da orta seviyeye yakın olmaları gerekir. Ayrıca bu sınava dönem başında yapılan sınavda başarısız olup bir sene boyunca hazırlık okuduktan sonra yine final sınavında başarısız olan öğrenciler de katılır.

Proficiency kabul eden kuruluşlar;

Bünyelerinde yabancı dil hazırlık yılı bulunduran üniversiteler.

Proficiency Sınavının Sonuçlarınin Geçerlilik Süresi;

Sınavın niteliği gereği herhangi bir geçerlilik süresine ihtiyacı yoktur.

Proficiency sınavına başvuru;

Proficiency sınavı için özel bir başvuru yapılmaz. Üniversiteler her öğretim yılı başında yeni gelen öğrencilerinin İngilizce seviyelerini ölçmek için bu sınavı

uygularlar. Sınav tarihleri ve başvuru süreci ile alakalı detaylar ilgili üniversite tarafından duyurulur.

Proficiency Sınav Ücreti;

Sınav ücretleri üniversitelerin yıllık öğrenim ücreti dahilindedir.

Proficiency Sınavında Geçerli, Yaygın Anlamda Kabul Gören Skorlar;

Sınavın niteliği gereği her üniversite kendi sınavını hazırladığı için her sınav kendisne ait bir puanlama sistemi ve geçer nota sahiptir lakin genel anlamda öğrencinin elde edeceği notun aynı üniversitede uluslararası sınavlarda kabul edilen geçer nota eşdeğer düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması hedeflenir.

Proficiency Sınavı Hazırlık Eğitim Programları

Proficiency sınavı, özel üniversitelerin hazırlık sınavlarını geçmek için yapılan ‘İngilizce Yeterlik’ sınavıdır. Bu sınav okuma, dinleme, dilbilgisi ve yazma sınavı olmak üzere dört bölümden oluşur. Üniversitelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırladıkları bir yabancı dil sınavı olduğundan, bazı üniversiteler (Boğaziçi gibi), dinleme yetisini test ederken bazı üniversiteler (İTÜ gibi) bu bölümü sınavlarına dahil etmeyebilirler. Sınav puanı, üniversite göre değişiklik göstermektedir.

Avrupa Lisan Yabancı Dil Kursu‘nda Proficiency Sınav Hazırlık Eğitimleri

Proficiency yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemek için uyguladıkları bir sınavdır. Bu sınav farklı üniversitelerde farklı şekillerde yapılmaktadır. Proficiency sınavının formatı genelde okuma, dinleme, dilbilgisi ve yazma sınavı olmak üzere dört bölümden oluşur.

Proficiency sınıflarına alınan öğrenciler taktik ağırlıklı bir sınav olan Proficiency’de performansı artırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilirler. Eğitim sistemi, sınav sistemi ve stratejileri doğrultusunda uygulama içeriklidir ve genel İngilizce eğitim çalışmalarını içermez.

Proficiency kursuna katılacak adayların orta seviye ya da orta seviyeye yakın olmaları gerekir. Ayrıca bu sınava dönem başında yapılan sınavda başarısız olup bir sene boyunca hazırlık okuduktan sonra yine final sınavında başarısız olan öğrenciler de katılır.

Eğitim Materyalleri

Proficiency Sınav Hazırlık Programlarında eğitim materyali olarak her üniversite için farklı kitap kullanılabileceği gibi farklı üniversiteler için aynı kitap kullanılabilmektedir. Tüm eğitim materyalleri öğrencilerimize ücretsiz olarak sağlanmakta ve öğrencilerimizin gelişimi doğrultusunda ek kaynaklarla desteklenmektedir.